Bibelen og Tårnet i Sinear – uoverensstemmelser?

I Bibelen står der “tårn”, i romanen hedder projektet “tempel”. Er det ikke at tage sig en urimelig frihed?

Jo, det er det måske, men alt taget i betragtning mener forfatteren, at det har været et tempel – og det bla. af følgende grunde: 1) Byggestilen med brændte teglsten og mørtel, 2) at tårnet nævnes så grundigt, 3) Guds reaktion, 4) hvad skulle det ellers være?, og 5) hvad Babel og Babylon og babelstårnet ellers står for i Bibelen af falsk fromhed, frafalden kristenhed osv. med henvisning til især den store skøge i Johannes Åbenbaring.

Eller kort sagt: de ville bygge et tempel, men i Bibelen kaldes det tempel, som Gud ikke selv har villet lade bygge, for et tårn: Døde sten uden åndeligt indhold, uden sand værdi.

I Bibelen står der noget i retning af, at Noa blev den første, der plantede en vingård. I romanen har man udmærket kendt til vindyrkning før syndfloden. Er der en uoverensstemmelse her?

Svaret er, at der muligvis er det, muligvis ikke. Spørgsmålet er, om der menes, at han var den første i Den Nye Verden eller i det hele taget. Thomas Teglgaard har valgt at tro det sidste – vel vidende at han kan have taget fejl (i det som i så meget andet).

Vildsvin: Disse jages i Sinear, men var det ikke et urent dyr? Tjah, på den ene side præciseres de urene og rene dyr sidenhen, men vi læser faktisk om rene og urene dyr allerede i forbindelse med arken. Det kan enten skyldes, at forfatteren til Første Mosebog tænker sin viden ind i det skrevne, eller at Gud allerede tidligt havde lært menneskene at skelne mellem rent og urent, uden at vi har skriftlige kilder, der vidner om det … eller der kan vel tænkes alle mulige andre forklaringer også!

Der er lukket for kommentarer.